Infrastrukturë


Asfaltim

Asfaltimi i rrugës lokale nga stacioni i veterinarisë deri te objekti i
komunës në Tearcë. Financuar nga Banka Boterore

 

Asfaltimi i rrugës Lidhëse mes f. Sllatinë dhe f. Tearcë. Financuar nga Komuna e Tearcës.

 

 

Vendosja e bekaton pllakave para objektit komunal, në Tearcë. Financuar nga Komuna e Tearcës.

 

 

 

Vendosja e gypave
për ujërat atmosferik,
në Tearcë. Financuar
nga Komuna e
Tearcës.

 

 

Regullimi i kanalit
për ujërat atmosferik
mes fshatrave Sllatinë
dhe Tearcë. Financuar
nga Komuna e
Tearcës.

 

 

Dhënia e materialeve
për rregullimin e
kanalit për ujërat
atmosferit te v.q.
”Mulliri”, në Tearcë.
Financuar nga Komuna
e Tearcës.

 

Rregullimi i murrit
mbrojtës te varrezat e
fshatit Sllatinë.
Financuar nga Komuna
e Tearcës.

 

 

 

 

kliko për më tepër ...