Thirrja e Seancës së tridhjetë е dy
të Këshillit të Komunës së Tearcës

Thirret Seanca e XXXII e Keshillit te Komunes se Tearces.

Copyright © 2021 - Komuna e Tearcës · All Rights Reserved