Директорот на Националниот парк „Шар Планина “ ја посети Oпштината Теарцe

 

Директорот на Националниот парк „Шар Планина “ Ибрахим Дехари ја посети Oпштината Теарцe, при што оствари работна средба со градоначалникот на Oпштина Теарцe, г. Нухи Незири.
На средбата се разговараше за соработката меѓу двете институции, активности планирани од Националниот парк „Шар Планина “ за зачувување на природата, на места каде што има потреба од интервенции да се преземат мерки соодветно, за идентификација и прилагодување на статусот на објектите кои пронајдени во просторот на паркот, и идеи за развој на туризмот преку постоечки објекти и реконструкција на истите.
Многу проблеми со кои се соочуваме ние и нашите жители територијата на Националниот парк, како и можноста за соработка во неа во корист на жителите од населените места кои граничат со Националниот парк „Шар Планинаи“.

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved