Градоначалникот на општината учествуваше на седницата на Советот за развој на Полошки плански регион

 

Градоначалникот на Oпштина Теарцe Нухи Незири учествуваше на седницата на Советот на Полошки плански регион што денеска во 11:00 часот се одржа во конференциската сала на Oпштина Врапчиштe..

 

Тема на разговор беа многу значајни прашања за нашиот локален развој, каде заедно со сите претставници на Oпштините кои гравитираат во планскиот регион на Полошкиот регион, разговараа за следните точки од дневниот ред:

Формирање на iCARE
- Номинирање на Делегати за Собрание
- Констатација на општински одлуки
-Дискусија околу отворени проекти воЦРППР со пречки во имплементација
- Реконструкција и изградба на тротоари надел од општинскиот пат Тетово- с. Требош(Желино)
- Изработка на техничка документација за Пробивање и изработка на алтернативен пат магистрала Гостивар-Кичево до депонијаРусино Општина Гостивар
- Креирање на платформа за регионален Географски Информативен Систем
- Изработка на идеен проект за кружен тек кај крстосница со регионалниот пат Р29279(кон Вруток) до крстосницата со Р1202 (конМаврови Анови
- Оградување на Земјиште мв ДепонијаРусино Гостивар
- Изработка на Урбанистички планови занаселени места во рурални средини
- Државна урбанистичко-планскадокументација за Русино, и други проекти.
Posted on June 15, 2023

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved