Европскиот канцелар за Светската организација на амбасадори г. Giuseppe Pretei во општина Теарце

 

Европскиот канцелар за Светската организација на амбасадори (WOA), г. Giuseppe Pretei придржуван од советници Jacopo Dozio и со неговиот помлад соработник Alfio Colavecchio и беа на посета во Општина Теарце за почеток на процесот на пактот за пријателство и збратимување во име на диалог, систематски економски, социјален и културен.

 

Во таков контекст, особеностите на Македонија и на подрачјето на Тетово, па затоа, вклучително и Oпштина Теарца, можно е да се имплементираат, со значителен бенефит од аспект на социјално, професионално влијание и модернизација на пазарот, програми за соработка. во областите квалификации како што се производство на агро-прехранбени производи, со посебен фокус на ситно овошје и млечни производи, преработка на дрво, развој на алтернативни и традиционални обновливи извори на енергија, градежништво и инфраструктурна изградба.
Посебна благодарност до г. Тахир Шабанит, Амбасадор на мирот за неговиот придонес во развојот и спроведувањето на посетата на италијанската делегација на Општина Теарце.

 

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved