Амбасадорот на Италија во РМВ г-дин Андреа Силвестри ја посети компанијата МАКТОИС во село Лешok

 

Амбасадорот на Италија во РМВ г-дин Андреа Силвестри ја посети компанијата МАКТОИС во село Лешok, во гостопримството на г. Ислам Рамизи и Градоначалникот на Општина Теарце г.Нухи Незири. Соработката со италијанските партнери е привилегија за нас како Општина и за бизнисмените од нашиот крај и се надеваме на понатамошна соработка.

 

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk