Среќен 7 -ми март! Денот на наставникот и албанско образование!

Почитуван учител!
Ние ги цениме и честиме вашите напори и пот да ја исполниме благородната и скапа мисија, за образованието и образованието на генерациите со текот на годините.
Овој ден нè обврзува сите да инвестираме заедно за понатамошно достигнување за квалитетно и плодно образование.
Затоа, на овој обележан ден на сите наставници и оној што го дадоа и ќе дадат неисцрпен придонес во албанското образование и училиште со текот на годините, им посакуваме среќен 7 -ми март, ден на албански наставник и образование!

Општина Теарце
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk