Kryetari z. Nuhi Neziri realozoji takim pune me zv. Ministër z. Bekim Rexhepi.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Nuhi Neziri realozoji takim pune me zv. Ministër në ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve z. Bekim Rexhepi.
Në këtë takim u bisedua per çështje të ndryshme që i tangojnë banorët e Tearcës, dhe në kontekst të kësaj ministri Rexhepi shprehu gadishmëri që të jap mbështetjen e tij maksimale në realizimin e projekteve infrastrukturore për zhvillimin e mëtutjeshëm të kësaj komune dhe përmirsimin e kushteve të jetesës. Edhe njëherë dëshmojmë se mbetemi te përkushtuar në realizimin e projekteve kapitale në tërë teritorin e Komunës së Tearcës.

Nga zyra për informim e Komunës së Tearcës. (26.01.2022)

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk