VENDIM

 

për zgjedhjen e kandidatitëve sipas konkursit të brendshëm nr. 03 2023, për avancim e nënpunësit administrativ në komunën e Tearcës

Vendimi nr. 03 2023

 

 

 

 

Posted on June 07, 2023

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk