Posted on Mars 31, 2023

Konkurs të brendshëm 02 /2023 (download)Posted on April 07, 2023

Vendim për zgjedhjen e kandidatit sipas konkursit të brendshëm 02/2023 për avancim e nënpunësit administrativ në komunën e Tearcës

Vendimi 04-618/10
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk