Kryetari i këshillit

Kryetar këshilli: Fixhri Selmani

e-mail adresa: fidzriseljmani1@gmail.com

kontakt tel: 070 / 585 855