Kryetari i komunës


Nuhi Neziri i lindur më 25 prill 1972 në fsh.Tearcë, ku dhe kreu shkollën fillore, shkollimin e mesëm në qytetin e Tetovës, shkollimin e lartë në Universitetin e Tiranës. Pas mbarimit të studimeve më 1998 e deri në vitin 2002 ka ushtruar disa aktivitete në planin privat, në vitin 2003 është punësuar në MPB deri më vitin 2019, pas transformimit të instuticionit kaloi në suazata e AKS ku deri në mandatimin e tij ishte në pozicione udhëheqëse.

Angazhimi i tij ishte kryesisht ne rafshin profesional të institucioneve të sigurisë, gjithmon duke ruajtur integritetin profesional, në politikë ka filluar vetëm para pak kohe kur i njëjti u nominua si kandidat i mundshëm për kryetar komune.

Posedon njohuri të mirorganizuara të menaxhimit institucional, organizativ, koordinues dhe i përgjegjshëm.

I apasionuar pas natyrës gjithmon gjenë kohë për të soditur shumë terrene malore të malit Sharr dhe shumë terene atraktive ne gjithë hapsirën ballkanike. I martuar, babai tre femijëve, jeton me familjen në fshatin Tearcë.