Administrata e Komunës së Tearcës

 

Departamenti per Resurse Njerzore

Faton Haliti

M.Sc. Inzhinjer i Informatikes

Natmir Aliti

Bashkepuntor i larte

Artan Muaremi

Bashkepuntor i ri

Elmedin Xhemaili

Referent

Sevime Xhelili

Bashkepuntor i ri

 

Departamenti per veprimtari te pergjithshme administrative dhe normative - veprimtari juridike

Nexhbedin Ismaili

Udheheqes i Departamentit

Gajur Salihi

Keshilltar

Mirije Mustafi

Bashkepuntor i ri

Halit Gafuri

Bashkepuntor i ri

Besnik Shaqiri

Bashkepuntor i ri

Asllan Memishi

Referent i pavarur

Abaz Xhemaili

Puntor Teknik

Nejazi Saiti

Puntor Teknik

Fitore Vejseli

Puntor Teknik

Ismail Ameti

Puntor Teknik

Sherif Emini

Puntor Teknik

Taxhedin Beluli

Bashkepuntor i ri

 

Departamenti per veprimtari te pergjithshme

Muamet Rexhepi

Udheheqes i Departamentit

Abdilsamet Mamuti

Bashkepuntor

Merita Elmazi

Keshilltar

 

Departamenti zhvillim ekonomik lokal

Besim Imeri

Udheheqes i Departamentit

Meliha Mustafi

Bashkepuntor

Bajram Jonuzi

Bashkepuntor i ri

 

Departamenti per veprimtari inspektimi

Saladin Zeqiri

Keshilltar

Husein Huseini

Keshilltar

 

Departamenti per urbanizem, mbrojtje te mjedisit jetsor, veprimtari komunale, komunikacion dhe rruge

Sazana Ramizi

Udheheqes i Departamentit

Afrim Elezi

Keshilltar

Lirim Xhelili

Keshilltar

Jusuf Muradi

Referent

Vesko Dinkovski

Referent i pavarur

Aleksandar Bozhinovski

Referent i pavarur

Zemri Arifi

Referent i pavarur

 

Departamenti per tatim dhe taksa komunale

Flora Fejzullahi

Bashkepuntor

Valdeta Qamili

Keshilltar

Hirmete Sadiki

Bashkepuntor i ri

 

Departamenti per ceshtje financiare

Shinasi Memeti

Udheheqes i Departamentit

Gazmend Velii

Bashkepuntor i larte

 

Departamenti per revizion te brendshem

Burim Memedi

Bashkepuntor i ri

 

Departamenti per furnizime publike

Fatmire Alii

Bashkepuntor

Valdeta Memedi

Bashkepuntor i ri

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk